Lagård ungdomsskole
Postadresse :
Pb. 580
4379 Egersund

Besøksadresse:
Sjukehusveien 28
4373  EGERSUND

 

Tlf. 51 49 60 20
Faks. 51 49 72 00

Kontaktskjema
E-post
Kart

Dagsrytme

 1. time 08.25- 09.10 
 2. time 09.20 - 10.05
 3. time 10.15- 11.00
 4. time 11.30 - 12.15 
 5. time 12.25 - 13.10 
 6. time  13.20 - 14.05

Google translate

Abonner på nyheter

Din Epost-adresse:

En side for barn og unge om psykisk helse

Voksne skaper vennskap - på nett

01.09.2014

sterk og klar.jpg

Sterk og Klar

Til foresatte på 8.trinn: FAU og ledelsen ved Lagård ungdomsskole har inngått et samarbeid med Sterk & Klar for de tre årene dere nå har barn på ungdomsskolen. I løpet av tiden på ungdomsskolen vil det bli arrangert fire foreldretreff som skolen oppfordrer alle foresatte til å delta på. Her vil det bli gitt nyttige tips og råd som knytter seg til det å ha tenåringer i huset.
Les mer »   22.08.2014

IMG_0526.jpg

Full breakfast

Ingenting er som å starte en reise i England med en nydelig English Breakfast. Dette fikk 8d smake litt på idag. Scrambled eggs, bacon, toast and coffee with cream and sugar gikk ned på høykant. Baked beans satt lengre inne hos de aller fleste.
21.08.2014

uten navn.png

Høringsutkast til skolebruksplan 2014-2018

Hva mener du om høringsutkastet til skolebruksplan? Nå har foresatte, elever, ansatte og andre interesserte mulighet for å komme med innspill som er viktige for Lagård ungdomsskole og andre kommunale skoler de neste fire årene. Innspill kan leveres direkte til Eigersund kommune, via FAU eler til rektor. Planen vil bli drøftet på FAU-møte 19.08.14.
Les mer »   18.08.2014

Elevstandard.jpg

Elevstandard

Våren 2014 jobbet elevrådet og klassene med kjennetegn som bør vær felles for alle elever på Lagård ungdomsskole. Resultatet er nå klart, og fremkommer i en elevstandard på fem punkter. Standarden brukes fra 18.08.14.
Les mer »   18.08.2014

lus.jpg

Nye rutiner for elevfravær

Lagård ungdomsskole har innført nye rutiner for elevfravær fra skoleåret 2014/2015. Rutinene klargjør skolens, elevenes og foresattes ansvar. Målet med rutinene er å øke elevenes tilstedeværelse på skolen.
Les mer »   13.08.2014

m-s-sms_over.png

Fravær meldes på SMS

Lagård ungdomsskole bruker et varslingssystem der foresatte melder om fravær for eleven via SMS. SMS varsling er enkel å bruke, og kostnadene er de samme som for ordinær SMS. Fravær skal meldes skolen senest kl.08.00.
Les mer »   11.04.2014

halvparten-av-norske-elever-drikker-skolemelk24.jpg

SKOLEMELK 2014/15

Det er nå åpnet for å bestille skolemelk skoleåret 2014/15.Skolen har lagt inn kalender og klasser.
Les mer »   16.06.2014

thSNMUCFUU.jpg

Tobakksfri skoletid

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli i år lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.
Tobakksforbudet på skolens inne- og uteområder gjelder både for elever, lærere og andre ansatte på skolene. Besøkende er også omfattet. For elevene gjelder tobakksforbudet i skoletiden, også utenfor skolens område.
Les mer »   11.08.2014

RSS

Portal for grunnskolene i Eigersund kommune

Nytt fra Eigersundskolen

Hva skjer?

01.09.14 - 05.09.14
Kampanje mot mobbing
Voksne skaper vennskap - på nett
03.09.14
Den kulturelle skolesekken
Jakten på nye lydunivers (Nils Olav Johansen)
08.09.14 kl. 18:00
Sterk og klar
Foreldretreff for 8.trinn
17.09.14
Nasjonal prøve i lesing
8. og 9.trinn (papirprøve)
22.09.14 - 26.09.14
Nasjonal prøve i engelsk
8.trinn (elektronisk prøve)
29.09.14 - 03.10.14
Nasjonal prøve i regning
8. og 9.klasse (elektronisk)
06.10.14 - 10.10.14
Høstferie

Yrkesmessen 2013